På "toan" finns det en Separett toalett.

Rinnande kallt- och varmt vatten.